Certifikace společnosti

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení kvality a systém enviromentálního řízení. Jeho základním dokumentem je politika společnosti CZECH STYLE, spol. s r.o.

Účinnost a vhodnost integrovaného systému řízení je prověřována externí auditorskou firmou. Dokladem o plnění požadavku příslušných mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001, ČSN EN 45001 a ČSN EN 50001  jsou platné certifikáty.

Společnost CZECH STYLE nabízí kvalitní služby a produkty, které svými vlastnostmi nejen splňují, ale i předčí přání zákazníků. Zárukou dosažení špičkových výsledků a úspěšné budoucnosti společnosti CZECH STYLE je dodržování stanovených zásad všemi zaměstnanci.